K
O
N
T
A
K
T
Zakład Produkcji Mebli
Sołtys Mirosław
23-212 Wilkołaz Pierwszy 203
woj. lubelskie
tel. 81 821 28 12
fax. 81 821 28 12
studio 603 181 410
studio@mebleamir.pl
produkcja 681 862 682
produkcja@mebleamir.pl
mebleamir.pl

Meble

Meble

Więcej
Sprzęt AGD

Sprzęt AGD

Więcej
Usługi

Usługi

Więcej
 Zapytanie ofertowe z dnia: 16.09.2016 r. na realizację audytu wzorniczego w
 firmie  "AMIR" Zakład Produkcji Mebli Sołtys Mirosław realizowanego w ramach >
Programu  Operacyjnego Polska Wschodnia  działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.
 
 Zapraszam do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu wzorniczego i
 opracowania strategii wzorniczej, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

POBIERZ ZAPYTANIE

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Informacja o wyniku postępowania.

W dniu 29.09.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach
planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję  -
etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku dokonanej analizy ofert
do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę:

KABO & PYDO design studio Tomasz Pydo.